Robin Lehman Cast Glass

Lampworked Glass

Robin's lampworked paperweights.Lampworked / Diachromatic / Rainbow / 2.5” Lampworked / Diachromatic / Rainbow / 2.5” Lampworked / Diachromatic / Rainbow / 2.5” Lampworked / Diachromatic / Squares / 2.5” Lampworked / Diachromatic / Squares / 2.5” Lampworked / Diachromatic / Squares / Purple / 2.5” Lampworked / Diachromatic / Star / 2.5” Lampworked / Diachromatic / Star / Gold / 2.5” Lampworked / Diachromatic / Star / Gold / 2.5” Lampworked / Diachromatic / Swirl / 2.5” Lampworked / Diachromatic / Swirl / 2.5” Lampworked / Dots / 2.5” Lampworked / Faces / 2.5” Lampworked / Honeycomb / Blue / 2.5” Lampworked / Milli / Dots / Orange / 2.5” Lampworked / Milli / Mixed / Blue / 2.5” Lampworked / Milli / Mixed / Blue / 2.5” Lampworked / Milli / Mixed / Red / 2.5” Lampworked / Milli / Squares / Black & White / 2.5” Lampworked / Milli / Squares / Blue / 2.5” Lampworked / Milli / Squares Bottom / Blue / 2.5” Lampworked / Milli / Squares / Lignt Blue / 2.5” Lampworked / Milli / Stars / Blue / 2.5” Lampworked / Milli / Stars / Blue & Red / 2.5” Lampworked / Milli / Stars / Green / 2.5” Lampworked / Milli / Stars / Patriotic / 2.5” Lampworked / Milli / Stars / Red / 2.5” Lampworked / Nebula / Green / 2.5” Lampworked / Starfish / Coral / Red / 2.5” Lampworked / Starfish / Coral / Green / 2.5” Lampworked / Starfish / Coral / Green & Yellow / 2.5” Lampworked / Starfish / Orange / 2.5” Lampworked / Starfish / Coral / Orange / 2.5” Lampworked / Starfish / Coral / Yellow / 2.5” Lampworked / Swirl / 2.5”